Faruk İNCECİK, M. Özlem HERGÜNER, Mustafa YILMAZ, Şakir ALTUNBAŞAK

Anahtar Kelimeler: Pediatrik; status epileptikus; sistemik lupus eritematozus

Özet

Sistemik lupus eritematozus, merkezi sinir sistemi dahil, çoklu organ tutulumu olan otoimmün bir hastalıktır. Sistemik lupus eritematozus hastalığında nöropsikiyatrik tutulum, hastalığın majör tanı kriterlerinden biridir. Sistemik lupus eritematozuslu hastalarda hem parsiyel hem de jeneralize nöbetler görülebilir. Bu yazıda, başlangıçta status epileptikus epizodu ile kendini gösteren sistemik lupus eritematozuslu yedi yaşında bir kız olgu sunuldu.