Korhan BAKLACI, 1 Ahmet ÖZGÜL2

Anahtar Kelimeler: Konvansiyonel tedavi; elektromiyografi; kas iskelet sistemi ultrasonografisi; posterior interosseöz sinir; romatoid artrit

Özet

Posterior interosseöz sinir tuzaklanması; temel olarak sinoviyal eklemleri tutan, kronik, sistemik inflamatuar bir hastalık olan romatoid artritin, oldukça nadir görülen bir komplikasyonudur. Bu yazıda, dirsek ekleminde var olan romatoid sinoviyal kist ile ilintili bir posterior interosseöz sinir lezyonu olgusu sunuldu. Bu olgu; posterior interosseöz sinir tuzaklanmasının, cerrahi bir girişim olmaksızın, konvansiyonel yöntemlerle tam bir iyileşme ile tedavi edildiği bilgimiz dahilindeki ilk rapordur. Bu iyileşme 18 aylık takip döneminde, manyetik rezonans görüntüleme, kas iskelet sistemi ultrasonografisi gibi görüntüleme yöntemleri ve elektromiyografi ile doğrulandı.