Gülümser AYDIN, 1 Işık KELEŞ, 1 Özgür TOSUN, 2 Aliye TOSUN, 3 Latife Özlem YILMAZ, 4 Tuba Kendi KARAGÜLLE, 5 Sevim ORKUN1

Anahtar Kelimeler: Ailesel yatkınlık; juvenil oligoartrit; diz; lipoma arboresan; manyetik rezonans görüntüleme

Özet

Lipoma arboresan (LA) sinovyal eklemler ve bursaların nadir benign bir lezyonudur. En sık tutulum yeri dizlerdir. Manyetik rezonans görüntüleme bulguları tipiktir. Çocuklardaki LA olgu sunumlarının sayısı, erişkinlere kıyasla oldukça azdır. Bu çalışmada, her iki dizde ağrı ve şişlik yakınması muayene edilen dokuz ve 15 yaşlarındaki iki kız kardeş sunuldu. Manyetik rezonans görüntülemede her iki çocuğun sağ dizinde LA için tipik özellikler gösterildi. Çocukluk çağındaki hastalarda sistemik tutulum olmadan mono/oligoartiküler efüzyon ve sinovyal hipertrofi varlığında, ayırıcı tanıda LA akla getirilmelidir. Manyetik rezonans görüntüleme, LA tanısında duyarlı bir yöntemdir.