Ömer Faruk ŞENDUR

Anahtar Kelimeler: Maligniteler; paraneoplastik sendromlar; romatizmal hastalıklar

Özet

Altta yatan malign bir hastalık nedeniyle ortaya çıkan, tümör veya metastaz ile direkt ilişkisi olmayan romatizmal semptomlar paraneoplastik romatizmal hastalıklar olarak tanımlanır. Hastalığın klinik seyri, genellikle altta yatan malignensi ile paralellik gösterir. Bu tip romatizmal semptomlar konvansiyonel tedavilere yanıt vermezken, çoğunlukla altta yatan malignensinin başarılı tedavisi ile düzelir. Bu tip olgularda hekimin paraneoplastik romatizmal hastalıklardan şüphelenmesi malignensinin erken tanı almasını sağlayabilir.