Kamil Yazıcıoğlu, A. Salim Göktepe, Bilge Yılmaz, Şükrü Gündüz

GATA FTR AD ve TSK Rehabilitasyon Merkezi

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, Bath indeksleri

Özet

Bu çalışmada Ankilozan Spondilit'li hastaların izlemesinde kullanılmak üzere geliştirilen ve hastalık aktivasyon indeksi olan Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI), fonksiyonel indeks olan Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI), global indeks olan Bath Ankylosing Spondylitis Global Index (BASGI) ve metroloji indeksi olan Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index'in (BASMI) Türk hastalar tarafından kullanımı ve aralarındaki ilişki incelendi. Çalışma GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD'da takip edilen 1966 New York kriterlerine göre kesin Ankilozan Spondilit tanısı konulmuş 128 erkek hasta üzerinde yapıldı. Tüm hastalardan bir doktor nezaretinde BASDAI, BASGI ve BASFI formlarını görsel analog ölçek üzerinde doldurmaları istendi. Metroloji indeksi için ise doktor tarafından ölçümler yapıldı. Çalışma sonunda metroloji indeksiyle (BASMI), hastalık aktivasyon indeksi arasında (BASDAI) korelasyon olmadığı, buna karşın fonksiyonel indeksin hem metroloji indeksi hem de hastalık aktivasyon indeksi ile korelasyon gösterdiği bulundu. Sonuç olarak Ankilozan Spondilit'li hastalar ın yaşam boyu izlenmesi gerektiğini, BASMI, BASDAI, BASFI ve BASGI bu izlemlerde faydalı olabileceğini söyleyebiliriz.