Fatma PAKSOY, 1 Turgay ULAŞ, 2 Esat NAMAL, 3 Emine GÜLTÜRK, 4 Timuçin AYDOĞAN, 5 Fatih BORLU6

Anahtar Kelimeler: Eozinofili; gastrointestinal tutulum; romatoid artrit

Özet

Amaç: Bu yazıda, romatoid artrit ile eosinofilik gastroenterit arasındaki ilişki değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Yetmiş bir yaşında romatoid artrit tanılı kadın hasta gastrointestinal semptomlar ve periferik eosinofili ile kliniğimize başvurdu. Hasta; gastrointestinal endoskopi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve dışkı analizleri gibi biyokimyasal tetkikler ile incelendi.

Bulgular: Gastrointestinal endoskopide özofageal dismotilite, pangastrit ve duodenumda eritem görüldü. Histopatolojik incelemede yoğun eosinofilik infiltrasyonun eşlik ettiği subakut ve kronik enflamasyon tespit edildi. Dışkı testleri yağ, parazit ve diğer patojenler açısından negatif idi. Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi sonuçları normal bulundu.

Sonuç: Bu kısa rapor bize romatoid artritli hastalarda periferik eosinofili ve gastrointestinal semptomlar varlığında gastrointestinal sisteme yönelik ileri incelemeler yapılmasının önemini göstermiştir. Aynı zamanda romatoid artritli hastalarda nedeni belli olmasada eosinofilik gastroenteritin eşlik edebileceğini de göstermiştir.