Saime Sarıoğlu, Gülay Dinçer

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Spinal traksiyon, servikal, lomber

Özet

Spinal traksiyon eklem yüzeylerini veya kemik fragmanlarını ayıracak ve çevre yumuşak dokuyu gerip, uzatacak şekilde bir gücün veya güç sistemlerinin uygulandığı bir tekniktir. Spinal traksiyon en yaygın olarak servikal ve lomber bölgede kullanılır. Torasik bölge, sakrum ve pelvis traksiyonu da uygulanır ancak etkileri çok azdır. Traksiyon; sürekli, ağırlığı korunmuş ve intermittan olabilir. Traksiyon uygun yönde yeterli miktar ve sürede bir kuvvetin uygulanması ile elde edilir. Hastanın düzgün pozisyonlanması ve doğru çekme açısıyla traksiyon belli bir spinal alana lokalize olabilir. Traksiyonun amacı; ağrısız, fonksiyonel düzelme sağlanmasıdır.