Nurdan Kotevoğlu, Beril Özcan, Banu Kuran

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Kliniği

Anahtar Kelimeler: Gut, romatoid artrit, tofus, ürik asit

Özet

Poliartiküler tipte kronik gut artriti romatoid artritin klinik görünümünü taklit edebilir. İki hastalığın birlikte olabildiğini söyleyen nadir vaka takdimleri bilinmektedir. Anamnezin çok dikkatli, ayrıntılı alınması, tofüsün araştırılması, radyolojik ve laboratuvar bulguların değerlendirilmesinin yanısıra; mosodyum ürat kristallerinin sinovyal dokuda veya subkütan dokuda gösterilmesi kesin tanıya götürür. Uzun yıllardır eklem şikayetleri olan ve romatoid artrit tanısı ile tedavisine başlanan ancak sonradan poliartiküler gut tan ısı konulan kırksekiz yaşındaki erkek olguyu bu bilgilerin ışığında tartışmayı amaçladık.