Özgür ORTANCIL, Aslan SANLI, Perihan SAPMAZ BULMUŞ, Selda SARIKAYA

Anahtar Kelimeler: Adalimumab, ankilozan spondilit, ailesel Akdeniz ateşi, tümör nekroz faktör

Özet

Ankilozan spondilit (AS) ailesel Akdeniz ateşi (AAA)'ne eşlik edebilir. Bu yazıda eşlik eden AS'si olan ve tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) inhibitörü (adalimumab) tedavisiyle başarılı şekilde tedavi edilen 48 yaşında bir erkek AAA olgusu sunuldu. Hastaya TNF-α inhibitörü başlanmadan önce kolşisin ve hastalık modifiye edici ilaç (sulfasalazin ve leflunomid) tedavileri uygulandı fakat bu tedavilerle AAA atakları yeterli derecede kontrol altına alınamadı. Kolşisin tedavisiyle birlikte adalimumab uygulandığında, bir yıllık takip esnasında AS hastalık aktivitesinde düzelme sağlandı ve AAA ataklarının sıklığı ve şiddeti azaldı. Geleneksel tedavilerin etkisiz kaldığı AAA hastalarında TNF-α inhibitörlerinin bir tedavi seçeneği olabileceği düşüncesindeyiz.