Cihat ÖZTÜRK, 1 Selcen ÖZDEDELİ, 1 Yasemin ÇINAR, 1 Meral KAYIKÇIOĞLU2

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, infektif endokardit, polimiyaljia romatika

Özet

İnfektif endokardit, kalp kapakları ve endokardın mortalite ve morbidite seviyesi yüksek bir bakteriyel infeksiyonudur. Bu yüksek mortalite ve morbidite nedeniyle erken ve doğru tanı büyük önem taşımaktadır. Buna uygun şekilde, infektif endokarditin taklit edebileceği hastalıkların bilinmesi ve bunların farkında olunması ve hastanın değerlendirilmesi sırasında bu gibi hastalıkların akılda bulundurulması yanlış ya da gecikmiş tanı ve tedavinin önlenmesinde önemlidir. İnfektif endokarditten yakınan hastalarda hastalığa miyalji, artralji ve artrit gibi romatolojik semptomlar ve belirtiler eşlik edebilir. Mevcut tıbbi literatür incelendiğinde, polimiyaljiya romatikayı taklit eden çok az sayıda infektif endokardit olgusu bulunduğu görüldü. Bu yazıda, infektif endokardite eğilim yarattığı bilinen herhangi bir faktöre sahip olmayan ve polimiyaljiya romatikayı taklit eden infektif endokarditli 64 yaşında bir erkek hasta sunuldu.