Ayhan Bilgici1, Cengizhan Doğan1, Erhan Çil1, Şükran Sakarya1, Ömer Kuru1, Mustafa Bekir Selçuk2

Anahtar Kelimeler: Diz, osteoartrit, ağrı, manyetik resonans görüntüleme, WOMAC, WORMS

Özet

Amaç: Diz ağrılı hastalarda klinik semptomlar ve manyetik resonans görüntüleme (MRG) bulgularının birlikteliğini değerlendirmektir.

Yöntem ve Gereçler: 30-60 yaş arası, diz osteoartriti (OA) için Amerikan Romatoloji Birliği (ACR) kriterlerini karşılayan 10 erkek, 24 kadın hasta alındı. Hastaların tümünde daha semptomatik olan dizin MRG'leri alındı. MRG'lerinin tümü hastaların kliniğini bilmeyen bir radyolog tarafından değerlendirildi. MRG'leri semiquatitative whole organ skorlama metodu (WORMS) ile değerlendirildi. Fonksiyon, sabah tutukluğu ve eklem ağrısı için Western Ontario ve Mc-Master University osteoarthritis (WOMAC) indeksi kullandık.

Bulgular: Lineer regresyon analizleri, total WORMS skoru ve effüzyon şiddetinin WOMAC ağrı skorunun en önemli belirleyicileri olduğunu gösterdi. Effüzyon şiddeti, WOMAC ağrı ve disabilite skorları ile anlamlı koreleydi (r=0,601 p<0.001, r=0.626 p<0,001). WOMAC ağrı ve kemik iliği ödemi (KİÖ) skorları arasında da pozitif bir korelasyon vardı (r=0.508 p<0.01). Sinoviyal effüzyonlu hastalar, effüzyonu olmayan hastalardan anlamlı olarak daha yüksek WOMAC ağrı ve disabilite skorlarına sahiptiler (p<0.01 ve p<0.001). Benzer sonuçlar KİÖ'si olan ve olmayan hastalar arasında da gözlendi.

Sonuç: Sonuçlarımız diz OA'inde sinoviyal efüzyon şiddetinin, artmış ağrı ve disabilite ile birlikte olduğunu gösterdi. MRG kartilaj, kemik, sinoviyum, ligamentler ve menisküsler gibi eklemi oluşturan yapıların doğru gözlenmesine ve böylece eklemin bütün bir organ gibi değerlendirilmesine izin verir. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 184-90)