Berrin Gündüz1, Belgin Erhan1, Merih Sarıdoğan2, Nurgül Elbaşı3, Huri Özdoğan4

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, gebelik, postpartum, bel ağrısı

Özet

Postpartum spinal osteoporoz (PPSO) gebelikle ilişkili osteoporozla karakterize ender görülen bir durumdur. En sık görülen semptomlar bel ağrısı ve vertebral kompresyon fraktürlerine bağlı boy kısalmasıdır. Gebeliğin son döneminde veya doğumdan hemen sonra görülür. Doğum sonrası dönemde bel ağrısı ile başvuran iki olgumuzu sunarak bel ağrısı nedenleri içinde nadir görülen bu duruma dikkat çekmeyi amaçladık. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 47-9)