Yasemin Turan, Ömer Faruk Şendur, Işıl Karataş Berkit

Anahtar Kelimeler: Ailesel akdeniz ateşi, romatoid artrit, klinik bulgular

Özet

Ailesel Akdeniz ateşi (AAA), otozomal resesif geçiş gösteren, tekrarlayan ve kendini sınırlayan ateş, peritonit, plörit ve artrit atakları ile karakterize polisistemik bir hastalıktır. Romatoid artrit (RA) ise el ve ayak eklemleri poliartiküler tipte tutan, deformite oluşturan, eroziv, kronik, inflamatuvar bir hastalıktır. Literatür incelemesinde, AAA seyri sırasında RA gelişimine rastlamamamız sebebiyle klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgularıyla RA tanısı alan 48 yaşındaki AAA'lı olguyu sunmayı amaçladık. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 44-6)