Tuulikki Sokka

Anahtar Kelimeler: Romatoit artrit, hastalık aktivitesi, klinik değerlendirme, sonuçlar

Özet

Kas-iskelet sistemi hastalığı olan bireylerin kantitatif izlemi her klinik uygulamanın parçası olmalıdır. Kantitatif izlem,hekimin hastanın klinik durumu ve zaman içindeki değişimini değerlendirme kapasitesini arttırır ve daha doğru klinik kararlar vermesini sağlar. Ayrıca ardışık hastalarda rutin veri toplama, randomize klinik çalışmalardan elde edilebilecek bilgiden ötede uzun süre boyunca hasta gruplarının analizini kolaylaştırır. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 1-11)