Ümit Seçkin, Hatice Bodur, Filiz Eser

Anahtar Kelimeler: Spondiloartrit, sakroileit, radyografik bulgular

Özet

Olgumuz 10 yıldır inflamatuar bel ve topuk ağrısı olan, HLA B27 pozitif, 60 yaşında bir bayan hasta. Sakroiliak eklemlerin radyografik ve manyetik rezonans görüntülemesinde sakroileit saptanmadı. Buna karşın bambu kamışı, üçlü ray görüntüsü dahil olmak üzere radyografik spondilit ve entesopati bulgularının tümü mevcuttu. Bu olgu nedeniyle tanısal güçlük vurgulanmaktadır. (Turk J Rheumatol 2009; 24: 166-9)