Filiz Eser, Hatice Bodur, Ümit Seçkin, Pınar Eroğlu

Ankara Numune Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Psoriyatik artrit, psoriasis

Özet

Psoriyatik artrit (PsA), spondilartropati grubundan inflamatuvar bir artrittir. Klinik bulguların çeşitliliği, tanı kriterlerinin eksikliği, olası çakışma sendromları ve eklem tutulumunun cilt lezyonlarından önce başlayabilmesi tanıyı güçleştirebilir. PsA'te %15-20 olguda lezyonların artritten sonra başladığı bildirilmektedir. Burada el eklemlerinde romatoid artrit (RA) benzeri simetrik poliartriti bulunan ve 20 yıl boyunca seronegatif RA tanısıyla izlenen, artritin başlamasından 20 yıl sonra psoriasis ortaya çıkan, 59 yaşındaki bir PsA'li kadın olgu sunulmuştur. (Turk J Rheumatol 2009; 24: 110-2)