Özlem Altındağ

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, santral ağrı, nöroendokrin disfonksiyon

Özet

Fibromiyalji sendromu, etyolojisi tam olarak açıklanamamış, yaygın ağrıve yorgunluk ile karakterize kronik romatizmal hastalıktır. Fibromiyaljide görülen fizyolojik anormallikler, klinik bulgular ve etyolojide rolü olduğu düşünülen sayısız faktörün nöroendokrin değişiklikler ile bağlantılıolabileceği ileri sürülmektedir. Bu yazıda fibromiyalji patogenezinde nörohormonal mekanizmaların rolü anlatıldı. (Turk J Rheumatol 2009; 24: 98-102)