Özlem Levent, Yeşim Kurtaiş Gürsel

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, pulmoner rehabilitasyon

Özet

Bu çalışmada pulmoner rehabilitasyon (PR) programına alınan hastalar ile sadece eğitim verilen kronik obstrüktif akciğer hastalıklı (KOAH) hastaların fizyolojik ve psikososyal cevaplarını karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Çalışmaya alınan 23 KOAH' lı hasta 8 hafta süreyle, haftada 3 gün yoğun pulmoner rehabilitasyon programına (egzersiz grubu) veya 8 haftalık eğitim programına (kontrol grubu) alınmak üzere randomize edildi.

Pulmoner rehabilitasyon grubunda, eğitim grubu ile karşılaştırıldığında, egzersiz endüransında, 6-dakika yürüme testinde, egzersiz sırasındaki dispnede ve depresyon skorunda belirgin gelişme sağlandı. Akciğer fonksiyonları ve arteryel kan gazı ölçümlerinde 2 grup arasında farklılık saptanmazken, egzersiz grubunda difüzyon kapasitesinde artış gözlendi. Yaşam kalitesinde ise her 2 grupta da belirgin gelişme sağlandı.

Bu bulgular KOAH'lı hastalarda pulmoner rehabilitasyon programının yararlı olduğunu göstermektedir. Maksimal egzersiz kapasitesinde artış olmasa bile, fonksiyonel egzersiz kapasitesindeki artışlar KOAH' lı hastalarda dispneyi ve depresyonu azaltmada, yaşam kalitesi parametrelerini geliştirmede yardımcıdır.