Nurgül Arıncı İncel1, Esma Ceceli2, Pınar Bakıcı Durukan1, Öznur Öken3, H. Rana Erdem1

1S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği
2S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği
3 S.B. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği

Anahtar Kelimeler: Jamar el dinamometresi, kavrama gücü, dominant el

Özet

El kavrama gücü, üst ekstremitenin fonksiyonel bütünlüğünün objektif bir kriteridir. Bu çalışmada Jamar dinamometresi ile yapılan el kavrama gücü ölçümlerinde cinsiyetler arası farklılıklar ile sağ ve sol elini dominant olarak kullanan kadın ve erkek gruplarında dominant-nondominant eller arasındaki kavrama gücü değişikliklerini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmamızda dominant ve nondominant ellerin kavrama güçleri arasında, dominant el lehine olmak üzere istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Erkeklerde kavrama gücü hem dominant hem de nondominant elde kadınlara göre fazla saptanmıştır. Nondominant elin daha kuvvetli bulunma yüzdesi erkek sağ el dominant kişilerde %13.23, kadın sağ el dominantlarda ise %8.33 olarak bulunmuştur. Kadınlarda nondominant tarafın kuvvetli olduğu solak kişi oranı %12.5 iken erkeklerde bu oran belirgin olarak yüksek (%46.15) olarak saptanmıştır. Solakların nondominant ellerinin nispeten kuvvetli olması durumu bu çalışmada kadınlarda gösterilememiş olup, solaklardaki nondominant kuvvetin fazlalığının tüm topluma genellenmesinin doğru olmayacağını düşündürmektedir.