Mehmet Adam, Zafer Yıldız, Gül Mete, Berrin Leblebici

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Adana, Türkiye

Anahtar Kelimeler: İntermittan Hidrartroz, tedavi, kolşisin

Özet

İntermittan hidrartroz (İH), sebebi bilinmeyen, genelde orta yaş kadınları etkileyen, tek eklemi tutan, epizodik efüzyonlarla karakterize bir hastalıktır. Ataklar sırasında akut faz reaktanları normal sınırlardadır. Destrüktif olmayan hastalığın tam tedavisi olmamakla beraber, steroid olmayan antiinflamauar ilaçlar, eklem içi steroid enjeksiyonu, radyoaktif ya da cerrahi sinovektomi denenebilir. Literatürde kolşisine yanıt veren sadece iki İH hastası tanımlandığından biz, kolşisine kısmi yanıt veren 37 yaşında İH'lu bayan hastayı sunmak istedik. (Turk J Rheumatol 2009; 24: 58-9)