Ümit Dinçer, Engin Çakar, Mehmet Zeki Kıralp, Hasan Dursun

Anahtar Kelimeler: İzoretinoin, sakroileit, akne, yan etki

Özet

Bu çalışmada MR ve sintigrafi ile tespit edilen, retinoide bağlı 3 adet sakroiliit vakasını sunmayı amaçladık. Acne Fulminans için isotretinoin kullanımı sonrasında gelişen bel, kalça ağrısı ve bel hareketlerinde tutukluk nedeniyle araştırılan üç vakayı tanımlanmıştır. Vakalarımızda Isotretinoin kesildikten sonra ağrı ve tutukluk hızla geriledi. Isotretinoin ve sakroiliit arasındaki ilişki tartışmalı olup henüz tam olarak açıklanamamıştır. İsotretinoin ve sakroiliit arasındaki neden sonuç ilişkisini ortaya koyabilmek için prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. (Rheumatism 2008 23: 157-9)