Ümit Dinçer1, Barış Nacır2, Engin Çakar1, Mehmet Zeki Kıralp1, Hasan Dursun1

Anahtar Kelimeler: SAPHO, palmoplantar pustulozis, travma, psoriasis

Özet

SAPHO sendromu Sinovitis, Akne, Pustulosis, Hiperostozis ve Osteitis ile karakterize bir sendromdur. Tanımlandığı zamandan beri artan bir oranda tanı konulmaktadır. Spondiloartropatiler ve SAPHO sendromu ile palmoplantar püstülozis (PPP) sendromu arasında bir ilişkinin varlığı bilinmekle birlikte, bu hastalıkların travma ile ilişkisi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Literatürde fiziksel travmayı takiben gelişen spondiloartropati olgularının yanısıra, fiziksel ve psikolojik travmalar ile tetiklenen veya alevlenen PPP ve psöriazis olguları mevcuttur. Bizim olgumuzda hırsızlık maksadıyla uğradığı bir fiziksel saldırı ile omuz, boyun bölgelerinden travmatize olmuş, 3 ay sonra başlayan PPP ortaya çıkmış ve kısa süre sonra bel ve ön göğüs duvarı ağrısı ilave olmuştur. Klinik araştırma sonrasında unilateral sakroiliit ve bilateral sternoklavikular eklem tutulumu olduğu belirlenmiştir. (Rheumatism 2008 23: 106-8)