M. Erkan Kozanoğlu1, İlke Coşkun Benlidayı1, Murat Sert2

Anahtar Kelimeler: Graves hastalığı, mikst konnektif doku hastalığı

Özet

23 yaşında ev hanımı olan hasta her iki elde şişlik, ağrı, renk değişikliği, jeneralize artralji ve miyalji şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Hastada kelebek raş, her iki el sırtında şişlik, sağ el 2. ve 3. proksimal interfalangeal eklemde ve sol diz ekleminde artrit vardı. Antinükleer antikor pozitifti, antiribozomal nükleer protein antikor titresi artmıştı. C reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızı hafif yükselmişti. Sinovit, Raynaud fenomeni ve anti-ribonükleer protein pozitifliği göz önüne alınarak mikst konnektif doku hastalığı tanısı kondu ve hastaya oral prednisolon ve methotrexate tedavisi başlandı. Bir sene sonra serum serbest T3 ve serbest T4 değerlerinde yükselme ve tiroid stimulan hormon seviyelerinde düşüş tespit edildi. Antimikrozomal ve antitiroglobulin antikorları yüksek saptandı. Tc-99 ile yapılan sintigrafide diffüz tutulum mevcuttu. Bu bulgularla hastaya Graves hastalığı tanısı konarak propiltiyourasil ve propranolol tedavisi başlandı ve 6. ayda radyoaktif iyot ile ablasyon yapıldı.

Bu makalede, mikst konnektif doku hastalığı ile birlikte Graves hastalığı olan bir olgu rapor edilmiş ve bu konu ile ilgili literatür gözden geçirilmiştir. (Rheumatism 2008; 23: 100-2)