Zafer Günendi, Aslı Gençay Can

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, ölüm nedenleri, mortalite

Özet

Romatoid artritte yaşam beklentisi aynı yaş ve cinsiyetteki genel populasyona göre daha düşüktür. Mortalite genelde hastalık başlangıcından 8-10 yıl sonra meydana gelmektedir. Hastalık modifiye edici ilaç tedavisi ile mortalite riski azalmaktadır. Romatoid artritte en sık ölüm nedenleri kardiyovasküler sistem hastalıkları ve enfeksiyonlardır. Romatoid artritli hastalarda kadiyovasküler mortalite iki kat artmıştır. Kadiyovasküler hastalık gelişiminde önemli bir faktör olan ateroskleroz sistemik inflamasyon ile tetiklenmektedir. Romatoid artritte diğer ölüm nedenleri; pulmoner sistem hastalıkları, renal hastalıklar, ilaç yan etkileri, amiloidoz, malignansi, vaskülit, krikoaritenoid artrit, katastrofik antifosfolipid sendromu, Felty sendromu ve atlantoaksiyal subluksasyonlardır. (Romatizma 2008; 23: 91-6)