Mehmet Adam1, Berrin Leblebici1, Alper Nabi Erkan2, Selda Bağış1, Mahmut Nafiz Akman1

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Ankilozan Spondilit, Postüral Denge, Tetrax İnteraktif Denge Sistemi

Özet

Amaç: Bu çalışmada, ankilozan spondilitli (AS) hastaların postüral değişiklikler nedeniyle, sağlıklı bireylerden daha kötü bir dengeye sahip olup olmadıklarını araştırmayı amaçladık.

Yöntem ve Gereçler: 30 AS'li hasta (19 kadın, 11 erkek) ve 20 sağlıklı birey (13 kadın, 7 erkek) Tetrax İnteraktif Denge Sistemi kullanılarak test edildi. Genel stabilite, 0,1 ile 3 Hz arasında sekiz frekanslı salınım yoğunluğu paternlerini gösteren Fourier analizi ve ağırlık denge indeksi (ADİ) değerlendirildi. Veriler hastalık süresi, parmak ucu-yer mesafesi, oksiput-duvar mesafesi ve Schober testi ile karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz SPSS 11.0 for Windows programı kullanılarak gerçekleştirildi. Grupları kıyaslamak için Mann-Whitney U testi, korelasyon için Pearson korelasyon analizi kullanıldı.

Bulgular: AS'li hastalar ve sağlıklı bireyler arasında genel stabilite, Fourier analiz skorları, ADİ açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu. Genel stabilite skoru ile Schober testi arasında negatif bir korelasyon bulundu (r=-0,390 p=0,03). Stabilite skorları, Fourier analiz skorları ve ADİ ile oksiput-duvar mesafesi, hastalık süresi ve parmak ucu yer mesafesi arasında korelasyon bulunamamıştır.

Sonuç: AS'li hastalar iyi postüral dengeye sahiptirler. Hastalık süresi ve postürün niceleyici ölçümleri postürü etkilememektedir. (Romatizma 2008; 23: 87-90)