Pınar Borman1, Gülseren Ak1, Serap Yücel Gökçek2, Arzu Ertürk3, Selçuk Coşkun1, Hatice Bodur1, Funda Demirağ4

1Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. FTR Kliniği
2Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
3Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
4Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, akciğer tutulumu, pulmoner nodül

Özet

Pulmoner tutulum romatoid artrit hastalığının iyi bilinen ekstraartiküler bulgularındandır ancak erken dönemde semptomatik olması çok nadirdir. Burada hastalığın erken döneminde pulmoner tutulum gelişen ve tüm karakteristik radyolojik bulguları taşıyan 2 erkek hasta sunulmaktadır.

Olgu 1; 32 yaşında erkek hasta eklem bulgularından önce gelişen romatoid akciğer nodülleri plörezi, atelektazi, intertisyel fibrozis nedeniyle olan akciğer tutulumu ile başvurdu. Olgu 2; 54 yaşında erkek hasta eklem bulguları ile eş zamanlı olarak başlayan, romatoid nodül, plörezi, atelektazi, bal peteği görünüm ve intertisyel fibrozis gibi ağır pulmoner tutulum şikayetleriyle başvurdu. Her iki olguda da tanılar pulmoner hastalığa neden olabilecek diğer nedenlerin ayırıcı tanısının yapılması ve plöral biyopsi sonuçlarına dayanarak yapılmıştır.

Olgularımız romatoid akciğer hastalığının çok erken dönemde gelişmesi ve tüm tipik radyolojik özellikleri taşıması açısından dikkat çekicidir. Sonuç olarak romatoid artrit ağır karakteristik pulmoner bulgularla başlayabilir ve hekimlerin bu konuyu gözönünde tutmaları önerilmektedir.