Sibel Özbudak Demir, Sibel Kibar, Meltem Aras, Füsun Köseoğlu

Sağlık Bakanlığı Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Lipoma arboresan, diz, MRG, rehabilitasyon

Özet

Lipoma arboresan nadir görülen, etyolojisi bilinmeyen eklem içi bir lezyondur. Genellikle sinoviyumun villöz- lipomatöz proliferasyonu ile karakterizedir ve tipik olarak dizde lokalizedir. Semptomlar yavaş ilerleyen şişlik, değişkenlik gösteren ağrı, eklem hareket kısıtlılığı ve aralıklı eklem efüzyonudur. Manyetik rezonans görüntüleme yöntemi erken tanıda önemlidir. Kronik eklem efüzyonu olan hastaların ayırıcı tanısında lipoma arboresan düşünülmelidir. Bu olgu sunumunda tek taraflı diz ekleminde şişliği ve eklem hareket kısıtlılığı olan ve manyetik rezonans görüntüleme ile lipoma arboresan saptanan bir hasta sunulmuştur. (Romatizma 2007; 22: 147-50)