Saime Ay1, Haydar Gök2, Yeşim Kurtaiş2, Ayşe Küçükdeveci2, Hakan Kumbasar3

1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Fizik Tedavi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Konversiyon, fibromiyalji sendromu

Özet

Konversiyon, herhangi bir organik patoloji olmaksızın bireyin motor ya da duyu organlarında ortaya çıkan fonksiyon kaybıdır. Psikolojik rahatsızlıklar kas iskelet sistemine ait semptomları taklit ederek tanı ve tedavide karışıklığa neden olabilir. Kas iskelet sistemi semptomları için organik bir neden olsa dahi, beraberinde konversiyon bozukluğu olabileceği ve tedaviyi daha da zorlaştıracağı unutulmamalıdır. Bu makalede, tipik kas iskelet sistemi semptomları ile başvuran ve fibromiyalji sendromu tanısı yanında konversiyon bozukluğu tanısı da konulan 17 yaşında bayan bir hasta sunulmaktadır. (Romatizma 2007; 22: 144-6)