Duygu Geler Külcü1, Safiye Tuncer2

Anahtar Kelimeler: Diz, osteonekroz, hipertrigliseridemi

Özet

Osteonekroz, kemik ve kemik iliği elemanlarının ölümüyle sonuçlanan patolojik bir süreçtir. Temel predispozan faktörlerin (travma, glukokortikoid kullanımı, alkolizm ve bağ dokusu bozuklukları) araştırılması gerekmekle birlikte osteonekroz idiopatik de olabilir. Bu çalışmada, hipertrigliseridemi ve hiperürisemiye bağlı dizinde osteonekroz gelişen bir vaka sunulmuştur. Hipertrigliseridemiye bağlı diz osteonekrozu nadir görülen bir durumdur. Bu vaka sunumu ile osteonekroz ve metabolik bozukluklar arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiştir. (Romatizma 2007; 22: 114-6)