Mehmet Karakoç1, Özlem Altındağ2, Neslihan Soran2

Anahtar Kelimeler: Refleks Sempatik Distrofi, geçici osteoporoz, hamilelik

Özet

Refleks Sempatik Distrofi (RSDS) bölgesel trofik bozukluklar ve ağrı ile seyreden bir artropatidir. Hastalık öncelikle gebelik döneminde kadınlarda fakat aynı zamanda orta yaşlı erkeklerde de ortaya çıkabilir. Hamilelik sırasında ortaya çıktığında kalça eklemi en sık tutulan eklem olmakla birlikte diz, ayak bileği gibi diğer eklemler de tutulabilir. Tanı genellikle klinik ve radyolojik bulgulara dayanılarak konur. Ağrı 6 ay ya da daha uzun sürebilir. En ciddi komplikasyonu tutulan bölgede kırık oluşmasıdır. Tedavi ağrının kesilmesi, stres kırıkları ve kontraktürlerin önlenmesinden oluşur. Gebelikte ortaya çıkan RSDS, gebeliğin seyrini değiştirmez ancak tedavisi için gebeliğin sonlanması genellikle gereklidir. Bu yazıda gebeliğinin üçüncü trimestrinde ayak bileği ağrısı ve lokal osteopenisi olan bir hasta sunuldu. Biz hastalığı refleks sempatetik distrofi olarak isimlendirmeyi tercih ettik ve literatürde aynı hastalık için kullanılan farklı isimleri tartıştık. (Romatizma 2007; 22: 76-9)