Özlem Altındağ1, Fatma Sırmatel1, Öcal Sırmatel2

Anahtar Kelimeler: Artrit, brusellozis, kalça eklemi tutulumu

Özet

Brusellozis, brusella gurubu bakterilerin oluşturduğu, enfeksiyöz bir hastalık olup bir çok organı özellikle de kas iskelet sistemi, kardiyovasküler sistem ve merkezi sinir sistemini etkileyerek ciddi komplikasyonlara neden olabilen bir hastalıktır. Osteoartriküler tutulum en sık komplikasyon olmakla birlikte spesifik olmayan bulgularla seyrettiğinden tanı konulması zordur. Brusella enfeksiyonunun, eklem bulgusu çoğu zaman sadece eklem hareket açıklığında kısıtlanma olabilir. Bu yazıda brusella enfeksiyonuna bağlı kalça artriti gelişen ve eklem yakınmaları dışında sistemik enfeksiyon bulgusu göstermeyen bir çocuk hasta tanımladık. Eklem yakınmaları ile karşımıza çıkan ve özellikle endemik bölgelerde yaşayan hastalar, brusellozis yönünden değerlendirilmelidir. (Romatizma 2007; 22: 40-2)