Demirhan Dıraçoğlu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı tıp, alternatif tıp, romatoid artrtit

Özet

Genel tıp yöntemlerine tamamlayıcı etki ile katkıda bulunan ve klasik tıpta kavramsal olarak yer almayan tanı, tedavi ve hastalıktan korunma uygulamalarına tamamlayıcı-alternatif tıp (TAT) adı verilmektedir. Son dönemde romatoid artrit (RA) tedavi ve rehabilitasyonunda klasik tedavi yöntemlerinin yanı sıra TAT yöntemleri de kullanılmaya başlanmıştır. Bu yazıda yapılan objektif bilimsel araştırmaların ışığında bu yöntemlerin RA tedavi ve rehabilitasyonundaki yeri tartışılmıştır. RA'li hastalarda en sık tercih edilen TAT yöntemleri arasında bitkisel tedavi yöntemleri, besin destekleri, özel diyetler, tai chi, yoga, akupunktur, homeopati, relaksasyon teknikleri, manipulasyon, masaj, ruhsal iyileşme teknikleri ve meditasyon sayılabilir. İstatistiksel verilere göre TAT uygulamalarının hastalar tarafından alternatif bir yöntem olarak algılanmadığı, aslında modern tıp metodlarını destekleyici yönde kullanıldığı görülmektedir. RA'de faydalı olduğu birden fazla randomize kontrollü çalışma ile gösterilen TAT yöntemleri arasında özel diyetler ve besin destekleri, bitkisel ilaçlar ile homeopati bulunmaktadır. Ancak TAT yöntemlerinin RA tedavi ve rehabilitasyonunda günlük uygulamaya girebilmesi için spesifik TAT yöntemleri ile ilgili daha ciddi ve bilimsel anlamlılığı yüksek araştırmalara ihtiyaç vardır. (Romatizma 2007; 22: 24-30)