Şafi Edemci, Fügen Oktay, Canan Çelik

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Lomber disk cerrahisi, spondilodiskit, postoperatif enfeksiyon

Özet

Postoperatif spondilodiskit (POS), sıklıkla disk cerrahisi sonrası gelişen, gözönünde bulundurulması gereken ciddi ve önemli bir klinik problemdir. Bu süreçte tanı koymada herhangi bir spesifik hematolojik, biyokimyasal veya görüntüleme bulgusu yoktur. ‹nvaziv spinal cerrahi girişim uygulanan hastalarda, konstitüsyonel semptomlar olmaksızın bel ağrısı yakınmasının şiddetlenmesi durumunda, POS göz önünde bulundurulmalıdır. Bu olgu takdiminde, lomber disk cerrahisi sonrası spondilodiskit ve bilateral poliradikülopati gelişen bir hasta sunulmuştur. (Romatizma 2006; 21: 121-4)