Aynur Başaran1, Kıymet İkbal Karadavut2, Ece Aydoğ3, Aytül Çakcı3

Anahtar Kelimeler: Gluten enteropati, osteomalazi, seroloji

Özet

Gluten Enteropati seyrek olmayarak hafif semptom ve bulgularla seyreder. Atipik klinik bulgularla seyreden ve tedaviye dirençli osteomalazi olguları gluten enteropati açısından araştırılmalıdır. Günümüzdeki serolojik tanı metodları yüksek oranda sensitivite ve spesifiteye sahiptirler. Serolojik araştırma, klinik semptomların olmadığı ve hafif histopatolojik bulguların varlığında da önerilmektedir. Bu olgu sunumunda, biz glutensiz diyete cevap veren, subklinik gluten enteropatiye bağlı bir osteomalazi vakası bildiriyoruz. (Romatizma 2006; 21: 118-20)