Altınay Göksel Karatepe1, Taciser Kaya1, Muhteşem Gedizoğlu2, Rezzan Günaydın1, Salih Ürper1

1Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, multipl skleroz

Özet

Ankilozan spondilitli hastalarda nörolojik semptomlar ender olarak görülmektedir. Altta yatan nedenler genellikle ilerleyici araknoidit, kauda ekina sendromu, atlantoaksiyel subluksasyon ve spinal kırıklar şeklindedir. Ayrıca bazı ankilozan spondilitli hastalarda multipl skleroz benzeri semptom ve bulguların görülmesi, bu iki hastalığın birlikteliği üzerinde durulmasına neden olmuştur. Bu yazıda ankilozan spondilit tanısı ile izlenmekte iken tipik multipl skleroz semptomları gelişen bir olgu sunulmuş ve güncel literatür ışığında iki hastanın birlikteli ği tartışılmıştır. (Romatizma 2006; 21: 114-7)