Funda Demir1, Haydar Gök1, Gülay Dinçer1, Polat Koşucu2, Mustafa Salih2

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, ultrasonografi, aktivasyon, remisyon

Özet

Bu çalışmada, yumuşak doku ultrasonografisi (USG) ve power doppler ultrasonografisinin (PDU) romatoid artrit (RA) aktivasyonunu belirlemedeki geçerliliği araştırıldı. Çalışmaya Amerikan Romatizma Birliği (ARA) kriterlerine göre tanı koyulmuş 50 RA'lı hasta alındı (38 kadın, 12 erkek). Görüşme ile semptomlar, eklem şişliği ve ağrısı, hastanın aktivite değerlendirimi, doktorun global değerlendirimi, Stanford Sağlık Değerlendirme ölçeği (HAQ) kaydedildi. Laboratuvar incelemelerde tam kan sayımı, CRP, romatoid faktör ve eritrosit sedimentasyon hızına bakıldı. Daha sonra iki bilekteki ekstansör tendonlar USG ve power doppler USG ile incelendi. Ultrasonografinin romatoid artrit aktivasyonunu saptamadaki duyarlılığı %52.6 ve özgüllüğü %100, power doppler USG'nin ise sırasıyla %73.6 ve %100 olarak bulundu. Çalışma bulguları, USG ve PDU'nun RA aktivasyonunu belirlemede kriter geçerliliği olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, duyarlılığı daha fazla olan USG'nin ilk test (tarama testi) olarak, özgüllüğü daha fazla olan power doppler USG'nin ise ikinci test (tanıyı kesinleştirmek için) olarak yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.