Deniz Dülgeroğlu, Canan Aybay, Eylem D. G. Kırbıyık, Ayşegül Barlak, Sumru Özel

Sağlık Bakanlığı, Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, spondilartropati, ankilozan spondilit

Özet

Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA), otozomal resesif geçen, tekrarlayan ateş, peritonit, plörit ve sinovit atakları ile karakterize genetik bir hastalıktır. Çoğunlukla Yahudi, Ermeni, Türk ve Arap halkında görülür. AAA'de, akut monoartrit ve kronik mono-oligoartrit şeklinde eklem tutulumunun yanısıra seyrek görülebilen diğer bir eklem tutulum formu ise seronegatif spondiloartropati (SNSA) olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada, yıllardır Ankilozan Spondilit (AS) tanısıyla takip ve tedavi edilen, kliniğimizde periyodik ateş ve karın ağrısı ataklarının olduğu fark edilip, AAA açısından araştırılan 32 yaşında Türk erkek hasta sunuldu. Spondiliti ve bilateral sakroileiti olan hasta, klinik ve laboratuvar bulguları açısından hem AS hem de AAA yönünden irdelendi. HLA B27 antijeni negatif olan hastada radyolojik bulgular, sakroileit dışında AS ile tam uyumlu değildi. AS için karakteristik olan sindesmofit oluşumu yoktu. Yapılan genetik analizde, AAA'da sık gözlenen, Akdeniz Ateşi geninde M694V mutasyonu tespit edildi. Sonuçta hastanın, SNSA'ya sahip bir AAA olgusu olduğu sonucuna varıldı. Kolşisin ve steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç tedavisi başlanan hastada, ateş ve karın ağrısı ataklarının daha seyrek olduğu ve eklem yakınmalarının hafiflediği izlendi.

Spondilit, sakroileit ve büyük periferik eklem tutulumu olan hastalarda ateş ve karın ağrısı atakları sorgulanmalıdır. Bunlar varsa ve AAA ile uyumlu etnik kökene sahipse, AS tanısı yanı sıra AAA tanısı da akla gelmeli ve araştırılmalıdır. (Romatizma 2006; 21: 76-9)