Emel Ekşioğlu, Aslıhan Sever, Ece Ünlü, Ajda Bal, Aytül Çakcı

Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Antikoagülan ilaç tedavisi, iliopsoas hematomu, femoral nöropati

Özet

Antikoagülan tedavi profilaktik ve terapötik amaçla kullanımda, mortalite ve morbiditeyi azaltırken, bazı olgularda ciddi kanama komplikasyonlarına neden olabilmektedir. Bunlardan biri olan iliopsoas kasına kanama sonucu gelişen femoral nöropati önemli bir klinik problemdir. Burada derin ven trombozu tanısı ile antikoagulan ilaç tedavisi başlanan ve takibinde bilateral iliopsoas kaslarında hematom sonucu bilateral femoral nöropati tespit edilen bir olgu sunulmaktadır. (Romatizma 2006; 21: 73-5)