Hatice Bodur

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, metotreksat, leflunomid

Özet

Romatoid Artrit tedavisi son on yılda değişiklik göstermiştir. Metotreksat antimetabolit bir ilaçtır ve sıklıkla ilk tercih edilen hastalık modifiye edici ilaçtır. Klinik etkinlik ve güvenilirlik profili tanımlanmıştır ve radyolojik erozyon gelişmesini yavaşlatır. Leflunomid de antimetabolit bir ilaçtır ve nispeten yenidir. Bu derlemede bu ilaçların etkinlik, güvenilirlik, mono ve kombinasyon tedavisi tartışılmıştır. (Romatizma 2006; 21: 60-6)