Rezzan Günaydın, Altınay Göksel Karatepe, Taciser Kaya

Sağlık Bakanlığı, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, klinik hastalık aktivite indeksi, basitleştirilmiş hastalık aktivite indeksi

Özet

Amaç: Bu çalışma romatoid artritli (RA) olgularda hastalık aktivitesini izlemek amacı ile son yıllarda geliştirilmiş olan Klinik Hastalık Aktivite İndeksinin (KHAİ) diğer indekslerden Basitleştirilmiş Hastalık Aktivite İndeksi (BHAİ) ve DAS28 ile uyumu, akut faz yanıtları ve fonksiyonel durum ile ilişkisini araştırmak amacı ile yapıldı.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya RA tanısı ile izlenmekte olan 73 olgu alındı. KHAİ, BHAİ ve DAS28 skorları hesaplandı. Fonksiyonel durumları Sağlık Değerlendirme anketi (HAQ) ile değerlendirildi. Olgular her üç indekste elde ettikleri skorlara göre %20'lik dilimlere ayrıldı. Ayrıca hastalık aktivite düzeylerine göre (remisyon, düşük, orta ve yüksek hastalık aktivitesi) gruplandırıldı. KHAİ'nin, DAS28 ve BHAİ ile uyumu her iki grupta ağırlıklı kappa analizi ile, ESH, CRP ve fonksiyonel durum ile ilişkisi ise Spearman korelasyon analizi ile incelendi.

Bulgular: Hem %20'lik gruplarda hem de hastalık aktivite düzeylerine göre elde edilen gruplarda KHAİ ve DAS28 arasındaki uyum “iyi” olarak değerlendirildi (sırası ile κ = 0.765, 0.705). Yine her iki grupta KHAİ ve BHAİ arasında ise “çok iyi” uyum olduğu saptandı (sırası ile κ = 0.876, 0.891). KHAİ ile ESH, CRP ve HAQ arasında ise pozitif korelasyon olduğu gözlendi (sırası ile r = 0.284 p = 0.015, r = 0.275 p = 0.018, r = 0.459 p = 0.000).

Sonuç: KHAİ'nin RA'lı olgularda hastalık aktivitesini herhangi bir zaman ya da yerde, hesap makinası ve laboratuvar çalışması gerektirmeden tespit edilmesini sağlayarak, tedavi kararı verme veya değiştirmeyi hızlandırması açısından özellikle günlük pratikte kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. (Romatizma 2006; 21: 45-8)