Remzi Çevik1, Kemal Nas1, Ali Gür1, Mustafa Özateş2, Safinaz Ataoğlu3 , Ferda Erdoğan1, A. Jale Saraç1, Ömer Satıcı4

Anahtar Kelimeler: Sakroiliitis, Bilgisayarlı tomografi, tek foton bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme

Özet

Seronegatif spondiloartropatilerin başlıca ilk görüntüsü genellikle sakroiliitistir. Fakat sakroiliak eklemlerin derin lokalizasyonları ve az hareketli oluşları, tanı açısından bir problem oluşmasına neden olmaktadır. Bu zorluklar, bu eklem hastalıklarının tanısı için görüntüleme teknikleri üzerinde yoğunlaşılmasına neden olmuştur. Bu nedenle bilgisayarlı tomografi(BT), tek foton bilgisayarlı tomografi (SPECT) ve manyetik rezonans görüntüleme( MRG) gibi çeşitli görüntüleme teknikleri üzerinde çalışılmıştır. Bizim çalışmamızda, sakroiliitisin klinik bulgularına sahip 48 hastada MRG çekildi. MRG bulguları, BT ve SPECT sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Bu hastaların 35(%73)'inde anormal BT, 36(%75)'sında anormal SPECT ve 44(%91,6)'ünde anormal MRG görüntüleri mevcuttu. MR görüntüleme yönteminin, inflamatuvar spinal hastalığın klinik bulguları olan hastalarda, sakroiliitisin tanısında en objektif ve tanımlayıcı kanıtlar sağladığı sonucuna vardık.