Ümit Seçkin1, Pınar Borman1, Hatice Bodur1, Özge Han2, Banu Gön2

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Anahtar Kelimeler: Metotreksat, nodülozis

Özet

Metotreksat (MTX) tedavisi sonucu her iki olekranon ve sol ön kol ekstansör yüzünde yer alan subkütan nodüllerdeki büyümeye ilaveten metakarpofalangeal eklemlerin ekstansör yüzlerinde yeni nodüllerin geliştiği romatoid artritli (RA) bir olgu sunulmaktadır.

RA tedavisinde MTX kullanan hekimlerin ilacın eklem-dışı yan etkilerinden 'hızlanmış nodülozis'i göz önünde tutması gereklidir.