Alev Kazancı, Şebnem Ataman, Nurben Süldür, Mesut Birol Atay

AÜ Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Osteopoikiloz, artrit, livedoid vaskülit, antifosfolipid sendromu

Özet

Osteosklerotik hastalıklar arasında yer alan osteopoikiloz tipik radyolojik bulguları olan asemptomatik seyirli otozomal dominant geçen bir hastalıktır. %15-20 olguda hafif artiküler ağrılar ve eklem efüzyonu olabilir. Şimdiye kadar osteopoikiloza eşlik eden bağ dokusu hastalığı ve/veya livedoid vaskülit ve/veya antifosfolipid sendromu birlikteliği bildirilmemiştir. Andifferansiye bağ dokusu hastalığı, livedoid vaskülit, antifosfolipid sendromu ve osteopoikiloz tanıları alan hasta tartışılacaktır.