Özlem Baysal1, Cemal Özcan2, Yüksel Ersoy1, Zuhal Ergünay Altay1

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
2inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, P300, olaya ilişkin endojen potansiyel

Özet

Fibromyalji, kronik kas iskelet sistemi ağrısı ve hassasiyeti ile karakterize non-artiküler romatizmal bir hastalıktır. Hastalarda dikkat, kısa süreli bellek ve uyku gibi bilişsel işlevlerde bozukluğa sıklıkla rastlanmaktadır.

Olaya ilişkin endojen potansiyellerden P300 bilişsel işlevleri değerlendirmekte, demans ve parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların yanısıra şizofreni ve depresyon gibi psikiyatrik hastalıklarda da uzun sûredir kullanılan, uzun latanslı bir potansiyeldir.

Bu çalışmada, Amerikan Romatoloji Koleji 1990 kriterlerine göre fibromyalji tanısı konan ve ilaç tedavisi başlanmamış 14 hasta ve hastalarla benzer yaş ve cinsiyet özellikleri gösteren 13 sağlıklı kontrol grubunda P300 potansiyeli çalışıldı. P300 yanıtı için hasta ve kontrollere işitsel şaşırtmalı uyaran (iki farklı tonda klik sesi) dizileri verildi.

Fibromyaljili hastalardan elde edilen P300 potansiyellerinin ortalama latans (317.8±32.4 msn) ve ortalama amplitüd (12.9+7.8 mV) değerleri ile kontrol grubu ortalama latans (335.4±34.6 msn) ve ortalama amplitüd (12.9+6.8 mV) değerleri arasında istatiksel olarak (sırasıyla p=0.8 ve 0.9) fark bulunmadı.