Birol Balaban1, Evren Yaşar1, Arif Kenan Tan1, Tunç Alp Kalyon1, Murat Kocaoğlu2

1GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
2GATA Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, sakral yetersizlik kırığı, Honda belirtisi

Özet

Yaşlı postmenopozal kadınlarda görülen bir tip stres kırığı olan sakral yetersizlik kırığı, elastik direnci azalmış anormal kemiğe uygulanan normal bir fiziksel stres sonucu gelişir. Sakral yetersizlik kırıklarında, hastaların mobilizasyonunu kısıtlayan bel, pelvis ve kasık ağrısı görülür. Kemik sintigrafisi ve bilgisayarlı tomografi sıklıkla kullanılan tanı yöntemleridir. Sintigrafide "H" şeklinde tutulum (Honda belirtisi), "sakral ala"nın bilateral yetersizlik kırığı için patognomoniktir. Bu olgu takdiminde, 82 yaşında sakral yetersizlik kırığı olan bir bayan hasta sunulmuştur. Bu patoloji, osteoporozu olan yaşlı hastalarda bel veya pelvis ağrılarının ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.