Şirzat Çoğalgil1, Orhan Karsan2, Lale Cerrahoğlu3, Mahir Uğur1, Halis Süleyman4, Cemal Gündoğdu5, Fazlı Erdoğan5

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
5Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Deneysel artrit, kıkırdak, hyaluronik asit, metil prednisolon asetat

Özet

Dejeneratif artritlerde intraartiküler olarak uygulanan hyaluronik asit (HA) ve metil prednisolon asetat (MPA) tedavilerinin etkilerini araştırmak için deneysel bir çalışma yapıldı. 40 adet erkek ratın sağ arka diz eklemleri içine 0.2 ml %1'lik formalin verilerek deneysel artrit oluşturuldu. İlaç verilmesinden bir hafta sonra 10 rat öldürülerek artritin oluştuğu histopatolojik olarak belirlendi. Kalan 30 rat 3 gruba ayrıldı. Birinci gruba 0.05 ml intraartiküler HA (HA grubu), ikinci gruba 0.05 ml intraartiküler MPA (MPA grubu) verildi. Üçüncü gruba ise intraartiküler 0.05 ml serum fizyolojik verilerek kontrol grubu oluşturuldu. Tedaviler artrit oluşturulduktan sonra 7. gün, 14. gün ve 21. gün uygulandı. Uygulanan bu tedavilerin bitiminden 15 gün sonra ratlar öldürüldü ve alınan örnekler, histopatolojik olarak incelendi.

Yapılan incelemede; MPA grubunda kıkırdak iyileşmesi açısından kontrol grubuna göre anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). HA grubunda ise kıkırdak iyileşmesi MPA ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05).

İntraartiküler artrit tedavisinde kıkırdak dokusu üzerine olumlu etkilerinden dolayı HA'in MPA'a göre daha yararlı olduğu sonucuna varıldı.