Nurgul Arıncı Incel1, Meryem Saraçoğlu2, Aynur Karagöz2, H. Rana Erdem2

Anahtar Kelimeler: Kemik mineral yoğunluğu, osteoporoz, seropozitif, seronegatif

Özet

Kronik inflamatuvar hastalıklarda görülen lokalize ve jeneralize kemik kaybı, kırık riskinde artış ile morbidite ve mortaliteye sebep olabilir. Bu çalışmada amacımız seropozitif ve seronegatif kronik inflamatuvar hastalıklarda kemik mineral yoğunluğu (KMY) değişikliklerini incelemek ve klinik karakteristik özelliklerin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkilerini araştırmaktır. 75 seropozitif, 15 seronegatif Romatoid Artrit (RA) ve 27 Ankilozan Spondilitli(AS) hasta ile 25 sağlıklı gönüllü denek çalışmaya alındı. Seronegatif RA hastaları ve AS'li hastalar seronegatif grup olarak kabul edildi. DEXA ile femur boynu ve lomber vertebralarda KMY ölçüldü. Seropozitif hastalar ve kontrol grubu arasında T skorları açısından anlamlı fark mevcuttu. Seronegatif grup kendi içinde değerlendirildiğinde seronegatif RA hastaları ve spondiloartropati hastaları arasında da spinal ve femoral T skorları farklı değildi.

Seropozitif ve seronegatif gruplar karşılaştırıldığında ise seropozitif grubun değerleri daha düşük olmakla birlikte farkın iki bölgede de (femur ve L2-4) anlamlı olmadığı görüldü. Sonuçta, kronik inflamatuvar hastalıklarda osteoporoz riskinin arttığı ancak bu riskin hastalığın seronegatif veya seropozitif olmasından bağımsız olduğuna karar verildi.