Berna Yıldız, Hatice Bodur

Sağlık Bakanlığı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: CPPD kristal depo hastalığı, psödogut

Özet

İntra-artiküler kalsifikasyonlar (kondrokalsinoz) yaşlı bireylerde sık bir bulgudur. CPPD (kalsiyum pirofosfat dihidrat kristal depolanma hastalığı) akut gut, romatoid artrit, osteoartrit ve nöropatik artropati gibi bir çok klinik prezentasyona sahiptir. En sık etkilenen eklemler diz, el bileği, dirsek ve kalçadır. Psödogut tanısı klinik prezentasyona, eklem tutulumunun tipine ve radyografik olarak intraartiküler kalsifikasyonların varlığına dayanır. Tanı sinoviyal sıvının mikroskobik incelemesinde CPPD kristallerinin gösterilmesi ile kesinleştirilir. Bu yazıda kristal artropatili 3 hasta sunulmuştur. (Romatizma 2006; 21: 34-6)