Ahmet Yılmaz, Haydar Gök

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Propriyosepsiyon, denge, koordinasyon, egzersiz

Özet

Vücudun pozisyon duyusunu iletme, buna ait bilgiyi algılama ve yorumlama, yaklaşık postür ve hareketi gerçekleştirecek uyarıya bilinçli veya bilinçsiz bir yanıt verme yeteneğine propriyosepsiyon denir. Cilt, eklem, kas ve tendon reseptörlerinden gelen uyarılar santral sinir sisteminin propriyoseptör bölgelerince algılanıp yorumlanarak gerekli efferent eksitatör veya inhibitör yanıtlar yollanır. Propriyoseptif zayıflık tekrarlayan yumuşak doku yaralanmaları, osteoartrit ve bel ağrısı ile ilişkili olup propriyosepsiyonun bilinçli submodalitelerinin ölçümü ile bu zayıflığı tespit etmek mümkündür. Propriyoseptif zayıflık; denge eğitimi, kinetik zincir egzersizleri, sırta ve omuza odaklı egzersizler ve spora spesifik egzersizlerle azaltılabilir. (Romatizma 2006; 21: 23-6)