Sibel Özbudak Demir1, Gülümser Aydın2

1Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Guillian Barre sendromu, rehabilitasyon

Özet

Guillain Barre Sendromu (GBS) periferik sinir sisteminin akut otoimmün bir hastalığıdır. Çoğu hastada duyu kaybı ile birlikte hızla gelişen kuvvetsizlik başlıca özelliğidir. Plato faz sonrasında başlayan spontan iyileşme her zaman tam değildir. Hastaların yaklaşık olarak %40'ı rehabilitasyon gerektirir.Uzun dönem özürlülüğün en yaygın sebebi distal kuvvetsizliktir. Ventilatör desteği rehabilitasyon süresinde uzama ve maliyetinde artma ile koreledir. Rehabilitasyonu etkileyen diğer faktörler disotonomi, kraniyal sinir tutulumu ve komplikasyonlardır. Deafferantasyon ağrısı iyilleşmenin erken döneminde yaygındır. Derin ven trombozu, eklem kontraktürleri, immobilizasyon hiperkalsemisi, anemi ve bası yarası gibi komplikasyonlar gelişebilir. Motor üniti etkileyen aşırı yüklenme klinik olarak paradoksal güçsüzlükle birliktedir ve iyileşmeyi engelleyebilir. Guillain Barre Sendromunun neden olduğu özürlülüğün uzun dönem sonuçları çok az bilinmektedir. Rehabilitasyonda postpolio ve spinal kord yaralanması için yapılan benzer çalışmalara başlanmalıdır.